Priest Profile

Fr. Joseph Korattiparambil

  • Date of birth: 31 December 1969
  • Phone: 9446838636
  • Phone(Off): 9446838636
  • Email: korattj@yahoo.com
  • Ordination: 23/12/1972
  • Feast: Mar 19
  • Native Parish: Paisakary Devamatha Forane Church
  • Current Designation: Vicar - St. Sebastian's Church

 

Service Details - Parishes 1. Chettiyamparamba Chettiyamparamba, - 12-05-2018 (Vicar)
2. Padiyoor Padiyoor, 13-05-2018 - (Vicar)