Parish Details

Kilianthara St. Mary's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Pothanamala Mathew
Address: Kilianthara P.O
Pin: 670 706
Phone: 0490 2420426
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Moolayil Sebastian MCBS
Website http://www.smcim.org/church/kilianthara