Parish Details

Rayarome St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Kureekattil Joseph
Address: Rayarome P.O.
Pin: 670 571
Phone: 0460 2285157
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Fr. Maniyamkulath Nikhil OSFS
Website http://www.smcim.org/church/rayarome