Parish Details

Kolakkad St. Thomas Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Valloppilly Paul (Nelson)
Address: kolakkad P.O.
Pin: 670673
Phone: 0490 2444417
Website http://www.smcim.org/church/kolakkad