Parish Details

Kannur Holy Family Church

 

Patron Holy Family
Parish Vicar: Rev. Fr. Asariparambil Mathew
Address: Civil Station P.O.
Pin: 670 002
Phone: 0497 2761988
Website http://www.smcim.org/church/kannur