Parish Details

Chavaragiri Bl.Chvara Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Kunnel Mathew (Joji)
Address: Palavayal P.O.
Pin: 670511
Phone: 0498 5212825
Website http://www.smcim.org/church/chavaragiri