Parish Details

Madathil St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Palamattam Mathew
Address: Iritty P.O.
Pin: 670703