Parish Details

Payyannur St. Thomas Church

 

Patron St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Mullakkara John
Address: Kandoth PO
Pin: 670307
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Mullakkara John