Parish Details

Padiyottuchal St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Anakuthiyil Mathew (Stany)
Address: Padiyottuchal PO
Pin: 670307
Phone: 04985 241200