Parish Details

Jayagiri St. Antony's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Chempananickal John (Rimal)
Address: Arivilanjapoil P.O;
Pin: 670 571