Liturgical Calendar

Daily Readings for Sunday July 12,2020

Gospel, ലൂക്കാ 13:22-30 (13:22-35) : ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവിന്‍

ഈശോ ഓരോ പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും പോയി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജറുസലേമിലേക്കു യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരുവന്‍ അവനോടുചോദിച്ചു: കര്‍ത്താവേ, രക്ഷപ്പെടുന്നവര്‍ ചുരുക്കമാണോ? അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കാന്‍ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അനേകര്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കു സാധിക്കുകയില്ല. വീട്ടുടമസ്ഥന്‍ എഴുന്നേറ്റ് വാതില്‍ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ, നിങ്ങള്‍ പുറത്തുനിന്ന്, കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങള്‍ക്കു തുറന്നുതരണമേ എന്നു പറഞ്ഞു വാതില്ക്കല്‍ മുട്ടാന്‍ തുടങ്ങും. അപ്പോള്‍ അവന്‍ നിങ്ങളോടു പറയും: നിങ്ങള്‍ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാന്‍ അറിയുന്നില്ല.അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പറയാന്‍ തുടങ്ങും: നിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും നീ ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവന്‍ അവരോടു പറയും: നിങ്ങള്‍ എവിടെനിന്നാണെന്ന് ഞാന്‍ അറിയുന്നില്ല. അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും എന്നില്‍നിന്ന് അകന്നുപോകുവിന്‍. അബ്രാഹത്തെയും ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും സകല പ്രവാചകന്‍മാരെയും ദൈവരാജ്യത്തിലും, നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കൃതരായി പുറത്തും കാണുമ്പോള്‍ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും. കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും വടക്കുനിന്നും തെക്കുനിന്നും ജനങ്ങള്‍ വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തില്‍ വിരുന്നിനിരിക്കും. ഇതാ, പിമ്പന്മാര്‍ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാര്‍ പിമ്പന്മാരുമാകും. ആ മണിക്കൂറില്‍ത്തന്നെ ചില ?ഫരിസേയര്‍ വന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു: ഇവിടം വിട്ടുപോകുക; കാരണം, ഹേറോദേസ് നിന്നെ കൊല്ലാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ പോയി ആ കുറുക്കനോടു പറയുവിന്‍, ഞാന്‍ ഇന്നും നാളെയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗശാന്തി നല്കുകയും മൂന്നാംദിവസം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും, ഇന്നും നാളെയും മറ്റെന്നാളും ഞാന്‍ എന്‍റെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം, ജറുസലേമിനു പുറത്തുവച്ച് ഒരു പ്രവാചകന്‍ വധിക്കപ്പെടുക സാധ്യമല്ല. ജറുസലേം, ജറുസലേം, പ്രവാചകന്‍മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്‍റെ അടുക്കലേക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളേ, പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിന്‍കീഴില്‍ എന്നപോലെ നിന്‍റെ സന്താനങ്ങളെ ചേര്‍ത്തു നിറുത്താന്‍ ഞാന്‍ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു! എന്നാല്‍ നിനക്കോ മനസ്സുണ്ടായില്ല. ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ഭവനം നിങ്ങള്‍ക്കു വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ ?നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, കര്‍ത്താവിന്‍റെ നാമത്തില്‍ വരുന്നവന്‍ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍ എന്നു നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതുവരെ നിങ്ങള്‍ എന്നെ കാണുകയേയില്ല.


Reading 3, 1കോറി 16:1-14 (15:58-16:24) : സകലതും സ്നേഹത്തോടെ നിര്‍വ്വഹിക്കുവിന്‍.

അതിനാല്‍, എന്‍റെ വത്സല സ ഹോദരരേ, കര്‍ത്താവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ വ്യര്‍ഥമല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കി, കര്‍ത്താവിന്‍റെ അധ്വാനത്തില്‍ എപ്പോ ഴും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച്, സ്ഥിരചിത്തരും അചഞ്ചലരുമായിരിക്കുവിന്‍. വിശുദ്ധര്‍ക്കുള്ള ധനശേഖരണത്തെപ്പറ്റി: ഗലാത്തിയായിലെ സഭകളോട് ഞാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസം നിങ്ങളോരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ വരുമാനമനുസരിച്ച് ഒരു തുക മാറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. ഞാന്‍ വരുമ്പോള്‍ പിരിവു നടത്താതിരിക്കാനാണത്. ഞാന്‍ വരുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന ജറുസലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എഴുത്തുമായി ഞാന്‍ അയയ്ക്കാം. ഞാന്‍ പോകുന്നത് ഉചിതമെങ്കില്‍, അവരും എന്നോടൊപ്പം പോരട്ടെ. ഞാന്‍ മക്കെദോനിയായിലൂടെ കട ന്നു പോകുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു വരാം. കാരണം, എനിക്ക് മക്കെദോനിയാവഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെകൂടെ താമസിക്കണമെന്നുണ്ട്; കഴിയുമെങ്കില്‍, ശീതകാലം മുഴുവന്‍. പിന്നീട് എനിക്കു പോകേണ്ടിടത്തേക്ക് നി ങ്ങള്‍ എന്നെ യാത്രയയയ്ക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോള്‍ അതുവഴി വരുമ്പോള്‍ തിടുക്കത്തില്‍ നിങ്ങളെ കാണാന്‍ എനി ക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം, കര്‍ത്താ വ് അനുവദിച്ചാല്‍ കുറെക്കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, പെന്തക്കൊസ്താവരെ ഞാന്‍ എഫേസോസില്‍ താമസിക്കും. കാരണം, ഫല ദായകവും വിശാലവുമായ ഒരു വാ തില്‍ എനിക്കു തുറന്നുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയോഗികളും വളരെയേറെയു ണ്ട്. തിമോത്തേയോസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നാല്‍ അവന്‍ ഭയരഹിതനായി നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര ണം, അവനും എന്നെപ്പോലെ കര്‍ ത്താവിന്‍റെ ജോലിയാണു ചെയ്യുന്നത്. ആകയാല്‍, ആരും അവനെ നിന്ദിക്കരുത്. എന്‍റെ പക്കലേക്കു വരുന്നതിന് സമാധാനത്തോടെ അവ നെ യാത്രയാക്കണം. സഹോദരരോടൊപ്പം അവനെ ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയും സഹോദരന്‍ അപ്പോളോസിനെപ്പറ്റി: മറ്റു സഹോദരരോടൊന്നിച്ച് നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഞാന്‍ അവനോട് കുറെ അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ വരാന്‍ അവന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല; അവസരം കിട്ടുമ്പോള്‍ അവന്‍ നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കും. ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍, വിശ്വാസത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്ക്കുവിന്‍, ധീരരും ശക്തരുമാകുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തില്‍ ചെയ്യുവിന്‍. സഹോദരരേ, ഞാന്‍ ഇതാണ് നിങ്ങളോടപേക്ഷിക്കുന്നത്. അക്കിയായിലെ ആദ്യഫലം എസ്തപ്പാനോസി ന്‍റെ കുടുംബമാണെന്നും അവര്‍ വിശുദ്ധരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തങ്ങളെത്ത ന്നെ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും നിങ്ങള്‍ ക്കറിയാമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കും അവരോടുകൂടെ പ്രയത്നിക്കുകയും അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു മെല്ലാം നിങ്ങള്‍ വിധേയരായിരിക്കണം. എസ്തപ്പാനോസും ഫോര്‍ത്തുനാത്തൂ സും അകായിക്കോസും വന്നുചേര്‍ന്നതില്‍ ഞാന്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. കാരണം, നിങ്ങളുടെ അഭാവം അവര്‍ പരിഹരിച്ചു. അവര്‍ എന്‍റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന് ഉന്മേഷം പകര്‍ന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുക. ഏഷ്യയിലുള്ള സഭകള്‍ നിങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. അക്വീലായും പ്രിസ്കായും അവരുടെ ഭവനത്തില്‍ സമ്മേളിക്കുന്ന സഭയും കര്‍ത്താവില്‍ നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂര്‍വം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. സകല സഹോദരരും നിങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ ചുംബനത്താല്‍ അന്യോന്യം അഭിവാദനം ചെയ്യുവിന്‍. പൗലോസായ ഞാന്‍ സ്വന്തം കൈപ്പടയില്‍ അഭിവാദനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും കര്‍ത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നാല്‍ അവന്‍ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, വന്നാലും. കര്‍ത്താവായ ഈശോയുടെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഈശോമിശിഹാ യില്‍ എന്‍റെ സ്നേഹം നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരോടുംകൂടെ.


Reading 2, ഏശ 5:8-20 ( 5:8-25) : ദുഷ്ടത ദൈവകോപം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു

മറ്റാര്‍ക്കും വസിക്കാന്‍ ഇടം കിട്ടാത്തവിധം വീടോടു വീടു ചേര്‍ത്ത്, വയലോടു വയല്‍ചേര്‍ത്ത്, അതിന്‍െറ മധ്യത്തില്‍ തനിച്ചുവസി ക്കുന്നവര്‍ക്കു ദുരിതം! സൈന്യ ങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് ശപഥം ചെയ്യു ന്നത് ഞാന്‍ കേട്ടു: അനേകം മന്ദിര ങ്ങള്‍ നിര്‍ജനമാകും. മനോഹരമായ മാളികകള്‍ വസിക്കാന്‍ ആളില്ലാതെ ശൂന്യമായി കിടക്കും. പത്തേക്കര്‍ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില്‍നിന്ന് ഒരു ബത്ത് വീഞ്ഞും ഒരു ഹോമര്‍ വിത്തി ല്‍നിന്ന് ഒരു ഏഫാ ധാന്യവും മാത്രം വിളവു ലഭിക്കും. ലഹരിപാനീയ ങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടാന്‍വേണ്ടി അതിരാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മദിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതി രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു ദുരി തം! അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളില്‍ വീണയും കിന്നരവും തപ്പും കുഴലും വീര്യമേറിയ വീഞ്ഞും ഉണ്ട്. എ ന്നാല്‍, അവര്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃ ത്തികളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയോ അവിടുത്തെ കരവേലകളെ നോക്കു കയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്‍െറ ജനം അജ്ഞതനിമിത്തം അടിമത്തത്തി ലേക്കു നീങ്ങുന്നു; അവരുടെ പ്രഭുക്കന്‍മാര്‍ വിശപ്പുകൊണ്ടു മരിക്കുകയും അനേകര്‍ ദാഹാര്‍ ത്തരായിക്കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍, പാതാളത്തിന്‍െറ ആര്‍ ത്തി വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നു. സീമാതീത മായി അതു വായ് പിളര്‍ന്നിരി ക്കുന്നു. ജറുസലെമിലെ കുലീനരും സാധാരണരും അവിടുത്തെ വലിയ ആള്‍ക്കൂട്ടവും അവളില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരും അതില്‍ പതി ക്കുന്നു. മനുഷ്യനു തലകുനിക്കാന്‍ ഇടവന്നു. മര്‍ത്ത്യര്‍ അവമാനിത രായി. അഹങ്കാരികള്‍ ലജ്ജിതരായി. സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് നീതി യില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു; പരിശു ദ്ധനായ ദൈവം നീതിനിഷ്ഠയി ലൂടെ തന്‍െറ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടു ത്തുന്നു. അപ്പോള്‍ കുഞ്ഞാടുകള്‍ മേച്ചില്‍പുറങ്ങളിലെന്നപോലെ അവിടെ മേഞ്ഞുനടക്കും. കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളും ആട്ടിന്‍കുട്ടികളും അവിടത്തെ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ക്കിടയില്‍ മേയും. നുണയുടെ കയ റുകൊണ്ട് അകൃത്യത്തെ വലിച്ചിഴ യ്ക്കുന്നവനു ദുരിതം! പാപത്തെ കയറുകെട്ടി വലിക്കുന്നവനു ദുരി തം! കര്‍ത്താവ് വേഗം തന്‍െറ പ്രവൃ ത്തി നിറവേറ്റട്ടെ, നമുക്കു കാണാമ ല്ലോ; ഇസ്രായേലിന്‍െറ പരിശു ദ്ധനായവന്‍െറ ലക്ഷ്യം ആസന്ന മാകട്ടെ, അതു നമുക്ക് അറിയാ മല്ലോ എന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. തിന്‍മ യെ നന്‍മയെന്നും നന്‍മയെ തിന്‍മ യെന്നും വിളിക്കുന്നവനു ദുരിതം! പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരമെന്നും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമെന്നും ഗണിക്കുന്നവനു ദുരിതം! മധുരത്തെ കയ്പായും കയ്പിനെ മധുരമായും കരുതുന്നവനു ദുരിതം! തന്നെത്തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നവനു ദുരിതം! വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നതില്‍ വീരന്‍ മാരും വിവിധതരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തു ന്നതില്‍ വിരുതന്‍മാരും ആയവര്‍ക്കു ദുരിതം! കൈക്കൂലി വാങ്ങി കുറ്റവാളി യെ മോചിപ്പിക്കുകയും നിരപരാധര്‍ക്കു നീതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വര്‍ക്കു ദുരിതം! തീനാളത്തില്‍ വൈ ക്കോല്‍ത്തുരുമ്പുപോലെ, അഗ്നിജ്വാ ലയില്‍ ഉണക്കപ്പുല്ലുപോലെ, അവരുടെ വേരു ജീര്‍ണിക്കും; അവരുടെ പുഷ്പ ങ്ങള്‍ പൊടിപോലെ പറന്നുപോകും. കാരണം, അവര്‍ സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ ത്താവിന്‍െറ നിയമത്തെ നിരസിക്കു കയും ഇസ്രായേലിന്‍െറ പരിശുദ്ധനാ യവന്‍െറ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ജനത്തിനെതി രായി കര്‍ത്താവിന്‍െറ കോപം ജ്വലിച്ചു. അവിടുന്ന് കരമുയര്‍ത്തി അവരെ പ്രഹരിച്ചു. പര്‍വതങ്ങള്‍ പ്രകമ്പനംകൊ ണ്ടു. അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങള്‍ തെരു വീഥികളില്‍ മാലിന്യംപോലെ കിടന്നു. എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ കോപം ശമിച്ചി ട്ടില്ല. അവിടുത്തെ കരം ഇപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു.


Reading 1, നിയ 4:10-14 (4:10-24) : കര്‍ത്താവിന്‍റെ ഉടമ്പടി മറക്കരുത്

ഹോറെബില്‍ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍ പില്‍ നിങ്ങള്‍ നിന്ന ദിവസം കര്‍ ത്താവ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ജനത്തെ എന്‍െറ മുന്‍പില്‍ വിളിച്ചു കൂട്ടുക. ഈ ഭൂമുഖത്തു വസിക്കു ന്നിടത്തോളം കാലം എന്നെ ഭയപ്പെ ടാന്‍ പഠിക്കുന്നതിനും, അവര്‍ അതു തങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിനും എന്‍െറ വാക്കുകള്‍ അവര്‍ കേള്‍ക്കട്ടെ. നിങ്ങള്‍ അടുത്തുവന്ന് പര്‍വതത്തിന്‍െറ അടിവാരത്തു നിന്നു. ആകാശത്തോളം ഉയര്‍ന്ന അഗ്നിയാല്‍ പര്‍വതം ജ്വലിച്ചുകൊ ണ്ടിരുന്നു. അന്ധകാരവും കനത്ത മേഘവും അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോള്‍ അഗ്നി യുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍ നിന്ന് കര്‍ത്താവു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചു. നിങ്ങള്‍ ശബ്ദംകേട്ടു - ശബ്ദം മാത്രം; രൂപംകണ്ടില്ല. തന്‍െറ ഉടമ്പടി അവി ടുന്നു നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിങ്ങളോട് അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ അവി ടുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച പത്തു കല്‍പന കളാണവ. രണ്ടു കല്‍പലകകളില്‍ അവിടുന്നു അവ എഴുതി. നിങ്ങള്‍ ചെന്നു കൈവശമാക്കുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ കര്‍ത്താവ് അന്ന് എന്നോടു കല്‍ പിച്ചു. അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍. ഹോറെബില്‍വച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തില്‍നിന്നു കര്‍ ത്താവു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ച ദിവ സം നിങ്ങള്‍ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല. അതിനാല്‍, എന്തിന്‍െറയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തില്‍, പുരുഷന്‍െറയോ സ്ത്രീയുടെയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെ ങ്കിലും മൃഗത്തിന്‍െറയോ ആകാശ ത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പറവയുടെയോ നിലത്തിഴയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവി ന്‍െറയോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തില്‍ വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്സ്യത്തി ന്‍െറയോ സാദൃശ്യത്തില്‍ വിഗ്രഹമു ണ്ടാക്കി നിങ്ങളെത്തന്നെ അശുദ്ധരാ ക്കാതിരിക്കാന്‍ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു വിന്‍. നിങ്ങള്‍ ആകാശത്തിലേക്കു കണ്ണുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും - എല്ലാ ആകാശ ഗോളങ്ങളെയും - കണ്ട് ആകൃഷ്ടരായി അവയെ ആരാധിക്കു കയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യാതിരി ക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളു വിന്‍. അവ ആകാശത്തിന്‍െറ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജനതകള്‍ക്കുംവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നല്‍കിയിരിക്കു ന്നവയാണ്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ നിങ്ങള്‍ തന്‍െറ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കേണ്ടതിന് കര്‍ത്താവു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ഈജിപ്താകുന്ന ഇരുമ്പുചൂളയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തിരി ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നിങ്ങള്‍ മൂലം കര്‍ത്താവ് എന്നോടു കോപിച്ചു. ഞാന്‍ ജോര്‍ദാന്‍ കടക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നിങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമായി നല്‍കുന്ന വിശിഷ്ടദേ ശത്തു പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്കയി ല്ലെന്ന് അവിടുന്ന് എന്നോടു ശപഥം ചെയ്തു. ആകയാല്‍, ഞാന്‍ ഈ ദേശത്തുവച്ചു മരിക്കും; ജോര്‍ദാന്‍ കടന്നു പോകില്ല. എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ കടന്നുചെന്ന് ആ വിശിഷ്ടദേശം കൈവശപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ദൈവ മായ കര്‍ത്താവു നിങ്ങളുമായി ഉണ്ടാ ക്കിയ ഉടമ്പടി മറക്കാതിരിക്കാനും അവിടുന്നു വിലക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ എന്തിന്‍െറയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തില്‍ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധി ക്കുവിന്‍. എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്; അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാണ്.