Priest Profile

Fr. George (Santhosh) Kizhuthara

  • Date of birth: December 09
  • Phone: 9446512387,9745941255
  • Phone(Off): 0467 2224002
  • Ordination: 31/12/2001
  • Feast: Apr 23
  • Native Parish: Palavayal St.John's Church
  • Current Designation: Vicar - St. Alphonsa Church

 

Service Details - Parishes 1. Ettupara Ettuapara, - (Vicar)