Parish Details

Paisakary Devamatha Forane Church

 

Patron St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Palakkuzhy Sebastian (Siby)
Address: Paisakery P.O
Pin: 670 633
Phone: 0460 2239245
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Chalil George (Jinto)
Assistant Vicar2 Rev. Fr. Sebastian Puthukkattil CST
Website http://www.smcim.org/church/paisakary