Parish Details

Chempanthotty St. George Forane Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Manickathazhe Jose
Address: Chempanthotty P.O.
Pin: 670631
Phone: 0460 2267252
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Vettiyanickal Varghese (Sibin)