Parish Details

Manippara St. Mary's Church

 

Patron St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Rathappallil Francis
Address: Manippara P.O.
Pin: 670705