Parish Details

Cherupara St. Sebastian's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Podimattam Sebastian
Address: Thimiri P.O.
Pin: 670 581
Phone: 0460 2285240
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Pravarthummalayil Mathew (Sherin)
Website http://www.smcim.org/church/cherupara