Parish Details

Vijayapuram (Asankavala) St. Thomas Church

 

Patron St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Karakkattu Kuriakose (Deepu)
Address: Vellade P.O.
Pin: 670571
Phone: 0460 2253124
Website http://www.smcim.org/church/vijayapuram