Parish Details

Udayapuram St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Kurissummootil Joseph (Jais)
Address: Kodoth P.O., Udayapuram
Pin: 671 531
Phone: 0467 2246760
Website http://www.smcim.org/church/udayapuram