Parish Details

Thalassery St. Joseph's Church

 

Patron St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Karottu George
Address: Thalassery P.O.
Pin: 670 101
Phone: 0490 2344850