Parish Details

Randamkadavu St. Joseph's Church

 

Patron St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Cheruvil Thomas (Joby)
Address: Randamkadavu P.O.
Pin: 670 706
Phone: 0490 2426020