Parish Details

Pathenpara St.Antony's Church

 

Patron St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Vazhakatt John
Address: Pathenpara p. o.
Pin: 670 571
Phone: 0460 2253117
Website http://www.smcim.org/church/pathenpara