Parish Details

Pariyaram St. Mother Theresa Church

 

Patron St. Mother Theresa
Parish Vicar: Rev. Fr. Mappilaparambil Thomas (Manu)
Address: Pariyaram, Medical College P.O.
Pin: 670 503
Website http://www.smcim.org/church/pariyaram