Parish Details

Panathady St. Joseph's Forane Church

 

Patron St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Orathel Joseph (Subeesh)
Address: Panathady P.O.
Pin: 671 532
Phone: 0467 2228227
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Orathel Joseph (Subeesh)
Website http://www.smcim.org/church/panathady