Parish Details

Palavayal St.John's Church

 

Patron St. John
Parish Vicar: Rev. Fr. Chittilappilly Thomas
Address: Palavayal P.O.
Pin: 670 511
Phone: 04985 212049
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Kuriyedath Jerom OFM Conv
Website http://www.smcim.org/church/palavayal