Parish Details

Mandapam St. Joseph's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Muttathupara Sebastian
Address: Mandapam P.O.
Pin: 671 326
Phone: 0467 2220056