Parish Details

Manadukkom St. Sebastian's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Kottarathil Joseph (Jobin)
Address: Manadukkom P.O.
Pin: 671 541
Phone: 0499 4200295
Website http://www.smcim.org/church/manadukkam