Parish Details

Koluvally Holy Family Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Karinattu Joseph
Address: Koluvally, Cherupuzha P.O
Pin: 670511
Phone: 0498 5242089
Website http://www.smcim.org/church/koluvally