Parish Details

Kavumthala St. Joseph's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Manjalamkunnel Joseph (Jomit)
Address: Thayyeni P.O
Pin: 670 511
Phone: 0467 2221015
Website http://www.smcim.org/church/kavumthala