Parish Details

Karthikapuram St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Mattathil Isaac
Address: Karthikapuram P.O
Pin: 670571
Phone: 04602 286855
Website http://www.smcim.org/church/karthikapuram