Parish Details

Kanjiradukkom St. George Church

 

Parish Vicar: Fr. Nelluveli John O.Prem
Address: Kanjiradukkom P.O.
Pin: 671 531
Phone: 0467 2246203
Website http://www.smcim.org/church/kanghiradukam