Parish Details

Kanichar St. George Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Orathel Kuriakose
Address: Kanichar P.O.
Pin: 670 674
Phone: 0490 2412061
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Orathel Joseph (Subeesh)
Website http://www.smcim.org/church/kanichar