Parish Details

Kalluvayal St.Antony's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Thelakatt Xavier (Biju)
Address: Kalluvayal P.O.
Pin: 670 703
Phone: 0460 2273839
Website http://www.smcim.org/church/kalluvayaltly