Parish Details

Nedumpuramchal St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Pathickal Thomas
Address: Poolakkutty P.O.
Pin: 670650