Parish Details

Charal St. Sebastian Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Kurissummootil Joseph (Jais)
Address: Charal P.O.
Pin: 670706
Phone: 0490 2426029