Parish Details

Balal St.Antony's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Puthussery Abraham (Sabu)
Address: Balal p o.
Pin: 671533
Phone: 0467 2242225
Website http://www.smcim.org/church/balal