Parish Details

Arabi St. Joseph Church

 

Patron St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kottukappally Thomas (Tomy)
Address: Arabi P.O.
Pin: 670705
Phone: 0460 2228431
Website http://www.smcim.org/church/arabi