Parish Details

Angadikadavu Sacred Heart Church

 

Patron Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Amakkattu Thomas
Address: Angadikadavu P.O.
Pin: 670706
Phone: 0490 2426087
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Amakkattu Thomas