Parish Details

Paramba St. Mary's Church

 

Patron St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Kanjirathinkal Jospeh (Jobin)
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Kanjirathinkal Jospeh (Jobin)