Parish Details

Rathnagiri St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Vengaparambil Johnson (Juno)
Address: Kayalampara PO
Pin: 670 632