Parish Details

Kunnumkai St. Sebastian's Church

 

Patron St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Poweth Joseph