Parish Details

Karayathumchal St. Sebastian's Church

 

Patron St.Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Elampurayidathil Joseph (Sojan)