Parish Details

Deepagiri St. Thomas Church

 

Patron St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Pazheparambil George (Vakkachan)
Address: Areekamala P.O;
Pin: 670 582
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Pazheparambil George (Vakkachan)