Parish Details

Chepparamba St. Jude Church

 

Patron St. Jude
Parish Vicar: Rev. Fr. Moonjelil Paul
Address: Chempanthotty P.O;
Pin: 670 631